Du har följt en länk i ett mail som är flaggat som spam eller en länk till en websida som är klassad som skadlig. Om du inte är säker på att sidan är ofarlig så bör du inte gå vidare.

Länken pekar på: http://www.facebook.com/keywordsjournal
Serverns namn är: www.facebook.com
Servern ser ut att finnas i: Ireland

Om sidan du kommer till frågar efter känslig information så som lösenord eller konto-uppgifter, uppge dom inte! Välj i stället att skriva in den rätta adressen i din browser.
På nytt skickas virus som försöker se ut som om de kommer från Skatteverket. Följ aldrig deras länkar!

Jag förstår och vill följa länken.
You clicked on a link in an email that is flagged as spam or is pointing to a webserver that is classed as malicous.

The original link pointed to: http://www.facebook.com/keywordsjournal
The server hostname is: www.facebook.com
The server appears to be located in: Ireland
If the link you are about to follow asks you for sensitive information such as your email address and password, your social insurance number, a credit-card number or banking information, do not provide it. Instead, hand-enter the appropriate Web site address in the address bar to ensure you are navigating to a legitimate site.

I understand and wish to follow the link.


Full Details including Redirections Follow

URL:http://www.facebook.com/keywordsjournal
Host:www.facebook.com
HEAD Result:
Server Location:Ireland


Click here to avoid URLs in the domain facebook.com from being redirected in future. Note: You will be required to log in, and must have suitable permissions to exempt a domain from being URL-redirected.