URL Redirection

Du har följt en länk i ett mail. Orginalet pekar på: http://kifinfo.no/nb/content/nordic-scenarios
Serverns namn är: kifinfo.n.kifinfo.no
Servern ser ut att finnas i: France
You clicked on a link in an email. The original link pointed to: http://kifinfo.no/nb/content/nordic-scenarios
The server hostname is: kifinfo.n.kifinfo.no
The server appears to be located in: France
Om sidan du kommer till frågar efter känslig information så som lösenord eller konto-uppgifter, uppge dom inte! Välj i stället att skriva in den rätta adressen i din browser.
På nytt skickas virus som försöker se ut som om de kommer från Svenska posten (Postnord). Följ aldrig deras länkar!

Jag förstår och vill följa länken.

If the link you are about to follow asks you for sensitive information such as your email address and password, your social insurance number, a credit-card number or banking information, do not provide it. Instead, hand-enter the appropriate Web site address in the address bar to ensure you are navigating to a legitimate site.

I understand and wish to follow the link.


If you think this URL is malicious, let us know:

Click here to avoid URLs in the domain kifinfo.no from being redirected in future. Note: You will be required to log in, and must have suitable permissions to exempt a domain from being URL-redirected.